Κι όμως μπορείς να αποκτήσεις six-pack κοιλιακούς με 9 κινήσεις συνολικής διάρκειας 10 λεπτών.