Λόγω στένωσης των στεφανιαίων αγγείων,  η ποσότητα του αίματος δεν επαρκεί για την αιμάτωση τμήματος του μυοκαρδίου κυρίως όταν η καρδιά έχει αυξημένες ανάγκες όπως π.χ. στο τρέξιμο ή το περπάτημα. Στις περιπτώσεις αυτές ο ασθενής αισθάνεται ένα θωρακικό πόνο -κυρίως στην προσπάθεια- ο οποίος ονομάζεται στηθάγχη.

Πρώτες Βοήθειες

1) Ακινησία

2) Ημικαθιστή θέση

2) Τονώστε το ηθικό του

3) Χαλαρώστε ρούχα που σφίγγουν (ζώνη, γραβάτα, στηθόδεσμο)

4) Εάν είναι εφικτό, χορηγήστε υπογλώσσιο νιτρογλυκερίνης

5) Εάν τα συμπτώματα συνεχίζονται, τότε φροντίστε για τη μεταφορά του πάσχοντα στο πλησιέστερο Νοσοκομείο