Η πίεση στα μάτια εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα υδραργύρου (mm Hg) και ως φυσιολογικό θεωρείται το όριο των 21 mm Hg.

Τα άτομα με υψηλή ενδοοφθάλμια πίεση αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο γλαυκώματος, γι’ αυτό και πρέπει να επισκέπτονται τακτικά οφθαλμίατρο ώστε να παρακολουθούν την πορεία της πάθησης.

Η πίεση στα μάτια αυξάνεται σταθερά με την πάροδο των ετών. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το μάτι παράγει ένα διάφανο υγρό. Για να διατηρηθεί η πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα, το υγρό αυτό απορρίπτεται από το μάτι μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου κυττάρων και ιστών.

Εάν όμως το υγρό δεν απομακρύνεται αποτελεσματικά από το μάτι, συσσωρεύεται και η ενδοοφθάλμια πίεση σταδιακά ανεβαίνει. Η πίεση στα μάτια μπορεί να οφείλεται επίσης στην υπέρμετρη παραγωγή του υγρού.

Η οφθαλμική υπέρταση μπορεί να προκύψει επίσης έπειτα από τραυματισμό ή λόγω άλλης υποκείμενης πάθησης των ματιών.

Μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης της πάθησης αντιμετωπίζουν οι εξής πληθυσμιακές υποομάδες:

– άτομα με οικογενειακό ιστορικό οφθαλμικής υπέρτασης ή γλαυκώματος
– άτομα που πάσχουν από διαβήτη
– άτομα άνω των 40 ετών
– άτομα με πολλούς βαθμούς μυωπία

Η οφθαλμική υπέρταση δεν εκδηλώνεται με συγκεκριμένα συμπτώματα, οπότε επιβάλλεται η συστηματική επίσκεψη στον οφθαλμίατρο για να διαπιστωθεί εάν η πίεση βρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά όρια.