επίπεδο αντίληψης στην ανάγνωση γραπτού κειμένου, για όλους τους έφηβους και ειδικά για εκείνους που προέρχονται από οικονομικά φτωχότερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στην έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Frontiers in Psychology, οι επιστήμονες συνέκριναν τις επιδόσεις δύο ομάδων εφήβων, μιας προερχόμενης από υψηλότερα και μιας από χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.

Και οι δύο ομάδες έδειξαν να παρουσιάζουν βελτίωση στην οπτική προσοχή για χρονικό διάστημα 45 λεπτών μετά την σωματική εξάσκηση των 12 λεπτών, ωστόσο τα μέλη της δεύτερης ομάδας παρουσίασαν Αισθητά μεγαλύτερες επιδόσεις.

Όσον αφορά τα τεστ αντίληψης στην ανάγνωση κειμένου τα αποτελέσματα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακά υπέρ της δεύτερης ομάδας, αφού τα μέλη της παρουσίασαν και σε αυτή την περίπτωση αυξημένες επιδόσεις, ενώ τα μέλη της πρώτης ομάδας δεν παρουσίασαν καμία βελτίωση.

Η καθηγήτρια Michele Tine, η οποία συμμετείχε στην έρευνα του τμήματος Φτώχειας και Εκμάθησης του πανεπιστημίου του Dartmouth, υποστηρίζει ότι ο λόγος που οι έφηβοι από φτωχότερα κοινωνικά στρώματα ανταποκρίθηκαν καλύτερα στα τεστ μετά την 12λεπτη σωματική άσκηση, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν διαφορετικό επίπεδο στρες στην καθημερινότητά τους.

Η σωματική άσκηση χαλαρώνει τους εφήβους και αυτή η αποβολή του στρες γίνεται περισσότερο αισθητή στα άτομα που έχουν εξ’ αρχής υψηλότερα επίπεδα στρες.