Η διάσειση προκαλείται συνήθως μετά από τραυματισμό ή έντονο τράνταγμα στο κεφάλι.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 • Πιθανή απώλεια συνείδησης
 • Επιπόλαια αναπνοή
 • Ωχρότητα προσώπου
 • Δέρμα κρύο και κολλώδες
 • Σφυγμός γρήγορος και αδύναμος
 • Ζαλάδες – εμετοί
 • Αστάθεια βαδίσματος
 • Παροδική αμνησία
 • Υπνηλία

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 • Ακινητοποιείστε τον πάσχοντα
 • Διατηρήστε ανοιχτές τις αεροφόρους οδούς
 • Ελέγχετε κάθε 10 λεπτά την αναπνοή και τον σφυγμό για τον βαθμό ανταπόκρισης του πάσχοντα
 • Φροντίστε για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο εάν δεν ανταποκρίνεται και εμφανίζει υπνηλία/σύγχυση είτε κάνει εμετούς
 • Παρακολουθείστε τον πάσχοντα για τουλάχιστον 48 ώρες

 

 

newest oldest most voted
Notify of