Η Κυπριακή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας δηλώνει την ετοιμότητά της να συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην επίλυση των προβλημάτων της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Σε ανακοίνωση από το ΔΣ της Κυπριακής Εταιρείας Εντατικολογίας,εκφράζεται ανησυχία και λύπη “για τα τεκταινόμενα σε σχέση με τους συνάδελφους Ενατικολόγους που καλούνται να στελεχώσουν τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας”.

Αναφέρεται ότι είναι επαγγελματικά αδόκιμο και επιστημονικά προβληματικό να ζητείται από ιατρούς, οι οποίοι δεν εξάσκησαν ενεργά και αυτόνομα την Εντατικολογία για πάνω από ένα έτος, να καλύψουν τις ανάγκες μιας ΜΕΘ, προσθέτοντας ότι οι εν λόγω ιατροί έτυχαν μεν εκπαίδευσης στην εντατικολογία και αρίστευσαν, αλλά τώρα εργάζονται παραγωγικά σε άλλες ειδικότητες και ότι
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν εύκολη και ευκαιριακή λύση.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι κανένας γιατρός είτε του Δημόσιου είτε του Ιδιωτικού τομέα δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να εργαστεί σε χώρο στον οποίο δεν επιθυμεί να βρίσκεται.

“Πρέπει να αναζητηθούν και να λυθούν τα βαθύτερα αίτια τόσο για την αποχώρηση τόσων Εντατικολόγων όσο και για την άρνηση προσέλευσης άλλων συναδέλφων. Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας όπως και την παροχή οικονομικών κινήτρων, ώστε Εντατικολόγοι είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό, να προσέλθουν, να εργαστούν και να παραμείνουν, εθελούσια στην ΜΕΘ του ΓΝ Λευκωσίας”, καταλήγει η ανακοίνωση.