Χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τρόπο διαχείρισης φαρμάκων η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ), σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτή στηρίζεται σε πάγια αιτήματα των ασθενών και ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κάθε εξέλιξη.

Σε ανακοίνωσή ΠαΣΣΠ αναφέρεται ότι την περασμένη Δευτέρα «πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας ενημερωτική συνάντηση με θέμα την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας των αρμόδιων σωμάτων για τα Φάρμακα και συγκεκριμένα της Επιτροπής Φαρμάκων (ΕΦ), της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων (ΕΟΑ) και του Αναθεωρητικού Συμβουλίου (ΑΣ)».

«Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων, εκπροσωπούμενη από την Πρόεδρό της Ανδρούλλα Ελευθερίου, συμμετείχε στη συνάντηση και παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον και ικανοποίηση την παρουσίαση της Γενικής Διευθύντριας Χριστίνας Γιαννάκη, η οποία τόνισε ότι η αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας των τριών επιτροπών έχει ως στόχο την καλύτερη διαχείριση των πόρων, την εξασφάλιση ευελιξίας και τη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς επίσης και την προαγωγή της διαφάνειας και της συνοχής στη λήψη αποφάσεων με την παρουσία των ασθενών», προστίθεται.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει η ανακοίνωση, «ως οργανωμένο σύνολο ασθενών, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε το Υπουργείο Υγείας και να υπογραμμίσουμε ότι η τεράστια πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτό στηρίζεται σε πάγια αιτήματα των ασθενών σε σχέση με την πιο δίκαιη διαχείριση των φαρμάκων και την πιο γρήγορη εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτά».

Σημειώνεται παράλληλα ότι «στην πρόοδο συνέτεινε η θεσμοποιημένη εδώ και ένα χρόνο συμμετοχή των ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων».

«Ευχαριστούμε, συγχαίρουμε αλλά ταυτόχρονα επαγρυπνούμε και παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη και κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται προς όφελος των ασθενών», καταλήγει η ανακοίνωση.