Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας(ΟΑΥ) Θωμάς Αντωνίου διαβεβαιώνει τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ώστε να βρεθούν εκείνες οι λύσεις που θα ικανοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον ιατρικό κόσμο.

Ο Οργανισμός έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή του, με σημερινή ημερομηνία, προς τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο σε απάντηση επιστολής του Συλλόγου ημερ. 1η Νοεμβρίου 2018 με την οποία κοινοποιούσε στον ΟΑΥ το ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ. Η επιστολή η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΟΑΥ απευθύνεται στον Πρόεδρο του ΠΙΣ Δρ Πέτρο Αγαθαγγέλου, με κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΥ σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «η απαίτηση για αύξηση του σφαιρικού προϋπολογισμού του ΓεΣΥ στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  δεν τεκμηριώνεται και δεν συνάδει με τα επίσημα στοιχεία για τις σημερινές πραγματικές δαπάνες υγείας αλλά ούτε και με το οικονομικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί στο Νόμο για τη χρηματοδότηση του ΓεΣΥ».

«Το γεγονός ότι οι εθνικές δαπάνες υγείας της Κύπρου (με ή χωρίς ΓεΣΥ) εμφανίζονται κάτω του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ, δεν εξυπακούει ότι οι δαπάνες υγείας στην Κύπρο είναι αναλογικά χαμηλότερες σε όλες τις κατηγορίες δαπανών», προσθέτει.
Ο κ. Αντωνίου ξεκαθαρίζει προς τον ΠΙΣ ότι στο Νόμο του ΓεΣΥ δεν προβλέπονται προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. «Η ταυτόχρονη ψήφιση των δύο νομοσχεδίων (ΓεΣΥ και Αυτονόμησης) είχε στόχο την παράλληλη υλοποίηση των δύο μεταρρυθμίσεων. Η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων έχει ξεκινήσει με την  ίδρυση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και  δεν επηρεάζει  τον οδικό χάρτη εφαρμογής του ΓεΣΥ», αναφέρει.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει, «το θέμα της αυτονόμησης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Οργανισμού και ως εκ τούτου για το θέμα αυτό θα πρέπει να αποταθείτε στο Υπουργείο Υγείας. Από την πλευρά μας ως Οργανισμός αντιμετωπίζουμε ισότιμα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και προσδοκούμε σε στενή συνεργασία τόσο με τον ΟΚΥπΥ όσο και με τον ιδιωτικό τομέα».

Όσον αφορά στον καθορισμό των αμοιβών των προσωπικών ιατρών του ΓεΣΥ σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΠΙΣ στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ο Πρόεδρος του Οργανισμού σημειώνει ότι «οι εν λόγω προτάσεις είναι εκτός των χρηματοοικονομικών πλαισίων του ΓεΣΥ καθώς και μη τεκμηριωμένες στη βάση των όποιων διαθέσιμων πραγματικών στοιχείων».

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της εγγυημένης τιμής μονάδας για τους ειδικούς ιατρούς, στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, ο κ. Αντωνίου αναφέρει ότι «η απαίτηση για καθορισμό σταθερής τιμής μονάδας για τους ειδικούς ιατρούς  συγκρούεται με τη βασική πρόνοια που περιλαμβάνεται στον περί ΓεΣΥ Νόμο για την εφαρμογή του σφαιρικού προϋπολογισμού».

Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων με τον ΠΙΣ, όπως αναφέρει, «ο Οργανισμός έχει υπολογίσει, λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα στοιχεία, την ενδεικτική τιμή μονάδας στα €15», προσθέτοντας ότι «η διαφοροποίηση της τιμής της μονάδας δεν επηρεάζει το μέσο ετήσιο εισόδημα που έχει προτείνει ο Οργανισμός για τους Ειδικούς Ιατρούς».

Παραταύτα, αναφέρει, «θεωρούμε ότι στα πλαίσια των επικείμενης διαβούλευσης μπορούν να επιτευχθούν συγκλίσεις».
Για το θέμα του καθορισμού του ύψους αμοιβής των ιατρών ανά ιατρική πράξη για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, ο κ. Αντωνίου αναφέρει ότι «ο Οργανισμός δεν είναι αρνητικός να ξανασυζητήσει το συγκεκριμένο θέμα με τον ΠΙΣ και τους εκπροσώπους των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων που επηρεάζονται άμεσα για τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης των ενδονοσοκομειακών περιστατικών».

«Έχει επεξηγηθεί ότι οι ιατροί που θα παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΓεΣΥ θα συνεργαστούν με τον Οργανισμό στη βάση σύμβασης παροχής υπηρεσιών.  Η σχέση που θα δημιουργηθεί μεταξύ των συμβεβλημένων ιατρών και του Οργανισμού δεν είναι σε καμία περίπτωση σχέση εργοδότη – εργοδοτούμενου και ως εκ τούτου τα εργασιακά θέματα δεν σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο ΓεΣΥ», αναφέρει περαιτέρω στην επιστολή του.

Όσον αφορά στο θέμα της ελεύθερης άσκησης της ιδιωτικής ιατρικής στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, ο Πρόεδος του ΟΑΥ αναφέρει ότι «για το θέμα αυτό ο ΠΙΣ θα πρέπει να παρέχει περισσότερες πληροφορίες πώς αντιλαμβάνεται την ιδιωτική ιατρική σε περιβάλλον ΓεΣΥ ώστε ο Οργανισμός να τοποθετηθεί πιο συγκεκριμένα».

«Ο Οργανισμός είναι ανοικτός σε εισηγήσεις νοουμένου βέβαια ότι γίνεται σεβαστή η αρχή ότι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα εξυπηρετούνται έγκαιρα και γρήγορα και σε καμία περίπτωση δεν θα τυγχάνουν δυσμενούς διάκρισης», προσθέτει.

Ο κ. Αντωνίου επισημαίνει ότι «ο Οργανισμός λειτουργεί  σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, στη βάση αρχών και ενός καλά μελετημένου σχεδιασμού, ο οποίος έχει αποτυπωθεί στο περί ΓεΣΥ Νόμο. Σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, εντός του εν λόγω πλαισίου, για να συζητήσουμε και συνεργαστούμε μαζί σας ώστε να βρεθούν εκείνες οι λύσεις που θα ικανοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον ιατρικό κόσμο».

Εν όψει των πιο πάνω, καταλήγει, «έχουμε αποδεχτεί την πρόσκληση του Υπουργού Υγείας για εντατική και με σύντομο χρονοδιάγραμμα συζήτηση και εξεύρεση συγκλίσεων στα πιο πάνω θέματα».

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of