Μην αναμιγνύονται την ίδια μέρα. Πρέπει να γίνονται σε διαφορετικές μέρες, ούτως ώστε να προκαλούνται στο σώμα οι μέγιστες δυνατές προσαρμογές από το καθένα (ερέθισμα).

Όπως βέβαια έχουμε πει πολλές φορές, τίποτα στο fitness δεν απόλυτο. Υπάρχουν άνθρωποι με εξαιρετικά πιεσμένο πρόγραμμα, λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, που τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρίσκουν κάθε μέρα, έστω και 1 ώρα για προπόνηση. Στην περίπτωση αυτή, είναι επόμενο κάθε φορά που βρίσκουν χρόνο να κάνουν αερόβια και βάρη την ίδια μέρα. Το ερώτημα που τίθεται τώρα λοιπόν, είναι τι από τα 2 να γίνεται πρώτα. Ούτε και στη περίπτωση αυτή μπορεί κάποιος να είναι απόλυτος. Γενικά αν σκοπός σας είναι η μυϊκή υπερτροφία, τότε να προτιμάτε πρώτα τα βάρη, οπότε οι αποθήκες γλυκογόνου σας είναι γεμάτες και μπορείτε να αποδώσετε τα μέγιστα στη προπόνηση με αντιστάσεις.

Θέλει ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αν επιθυμείτε να κάνετε μεγάλες αποστάσεις κατά την αερόβια σας προπόνηση, οι ασκήσεις με αντιστάσεις πριν, μπορεί να σας επιφέρουν κάποιον τραυματισμό, ιδιαίτερα αν έχετε κάνει ασκήσεις με βάρη και για τα πόδια. Στην περίπτωση λοιπόν, που μεγαλύτερη βάση δίνετε στην βελτίωση της αερόβιας ικανότητας σας, να προτιμάτε πρώτα την αερόβια άσκηση και μετά τα βάρη.

Αυτό που θεωρούμε πιο κοντά στις αρχές που έχουμε σαν ιστοσελίδα, στην περίπτωση που συνδυάζετε βάρη και τρέξιμο την ίδια μέρα, είναι να προτιμήσετε πρώτα κάποιο πρόγραμμα κυκλικής προπόνησης με βάρη και στη συνέχεια κάποια αερόβια σταθερού τέμπο για  30-45 λεπτά. Προσπαθήστε να βρείτε 1 φορά την εβδομάδα μισή ώρα, ώστε να έχετε και κάποια προπόνηση διαλειμματικής άσκησης στο πρόγραμμα σας. Η προπόνηση αυτή ωστόσο καλό είναι να είναι μόνη της, καθώς είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Συμπερασματικά λοιπόν, καλό είναι οι ασκήσεις με αντιστάσεις και η αερόβια να γίνονται διαφορετικές μέρες, αλλά στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο χρόνος για κάτι τέτοιο, μπορείτε να κάνετε το πρόγραμμα σας ανάλογα με το στόχο που έχετε θέσει για τον εαυτό σας. 

my-fitness.gr